آبی Spirulina : سوپراستار پوست

اسپیروس آبی

در سال های اخیر شوق اسپیروسلینا به ارتفاع تمام وقت رسیده است. از آنجا که آن را بسیار مواد مغذی متراکم و آنتی اکسیدان غنی، آن را آسان برای دیدن چرا! اسپیروسلینا آبی یک پروتئین کامل است، به این معنی که حاوی هر ۹ اسید آمینه ضروری است. از جلبک های آبی-سبز مشتق شده است، و رنگدانه آبی آن از فیکوسیانین آنتی اکسیدان داده می شود. ... ادامه