پیدا کردن یک کلینیک

برای پیدا کردن یک کلینیک در نزدیکی شما، وارد شهر، آدرس یا کد پستی خود کنید.
برای دیدن نتایج از نقشه به پایین بروید.

هشدار دستگاه جعلی ژنو

لطفا به ما گزارش بلافاصله (در contact@DermaSpark.com)در مورد هر درمانگاه ارائه می دهد که OxyGeneo و در این وب سایت ذکر نشده است.

آدرس یا کد پستی را وارد کنید و روی دکمه یافتن مکان ها کلیک کنید.

مهم: تنها کلینیک هایی که در بیمارستان ها ثبت Geneo.ca آموزش دیده و گواهی ارائه درمان های اکسیجینو را دارند.  کلینیک هایی که در زیر ذکر نشده اند ممکن است با استفاده از تجهیزات گواهی نشده و / یا گواهی نشده اند به کار دستگاه OxyGeneo و اداره درمان. این امر ممکن است نتایج را به خطر بیندازد و از نظر بیمه مسئولیت باعث نگرانی شود. برای اطمینان از اینکه شما در حال دیدن آموزش دیده و گواهی ارائه دهنده خدمات OxyGeneo با تجهیزات معتبر، لطفا این پایگاه داده را جستجو کنید.