TV & Media

لوگوهای رسانه ای

جهانی
پوشش رسانه ای تلویزیون


مراقب باشید از دستگاه های جعلی OxyGeneo

این به توجه ما آمده است که یک شرکت به تازگی شروع به فروش دستگاه های جعلی OxyGeneo. لطفا مراقب باشید از این دستگاه های حذفی و درمان, به عنوان آنها می توانند اثرات نامطلوب جدی باعث. مگر اینکه یک کلینیک در این وب سایت ذکر شده باشد، دستگاه "OxyGeneo" آنها توسط Health Canada مجوز ندارد. درمان از دستگاه های جعلی بسیار خطرناک است و می تواند پوست شما آسیب. پزشکانی که از دستگاه های جعلی اکسی جئو استفاده می کنند، به طور حرفه ای آموزش دیده اند تا از این نوع تجهیزات پزشکی-زیبایی شناختی استفاده کنند. DermaSpark محصولات Inc. توزیع کننده منحصر به فرد کانادا برای OxyGeneo است® اگر شما سوال در مورد دستگاه های جعلی OxyGeneo, لطفا تماس بگیرید...

زیبایی
Blogs & Articles


News & Press

علمی Studies & Reviews

تجربه
اکسی ™
3-in-1 Super Facial.